Rezervace

Aktuality

25. 5. 2020

Další uvolňování opatření dle nařízení Vlády ČR

~~Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:
 
• organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
• hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
• všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
• prostředky veřejné dopravy;
• všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.
• Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
• Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
• Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
• V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
• Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
• Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
• Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
• Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
• Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
• Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
• Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
• Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
• Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu

7. 5. 2020

Badminton pro veřejnost

Využijte 8 badmintonových kurtů v TJ ASTRA. Rezervace online zde nebo na tel. 272 769 717.

Kurty na badminton jsou k dispozici v obou sportovních halách, v každé jsou 4 kurty.
V přední hale je povrch - palubovka, v zadní hale umělý povrch Pulastic.

Snížená cena 160,- Kč / hod. / kurt platí pro jakoukoli fyzickou osobu v po-pá 7.00 - 16.00 hod., sobotu 8.00 - 20.00 hod. a neděli 8.00 - 16.00 hod..

Ostatní hodiny 200,- Kč / hod. / kurt

7. 5. 2020

Venkovní hřiště - umělá tráva

Vážení sportovní přátelé,
nabízíme k pronájmu volné hodiny na osvětlených hřištích s umělou trávou pro házenou a malou kopanou.
ceník sportovišť
rezervace online zde nebo telefonicky na 272769717
V případě sněhu a náledí jsou venkovní hřiště mimo provoz.

13. 1. 2020

Oddíl moderní gymnastiky otevírá cvičení pilates pro děti 8-14 let

Oddíl MG TJ Astra Zahradní Město nabízí od ledna 2020 kurz PILATES PRO DĚTI. Kurz je určen pro děti ve věku 8-14let a bude probíhat každé úterý od 7.1. 2020 od 15-16hod v baletním sálku v přední hale.
Více info na tel:702277210 Petra Poklopová
 

3. 9. 2019

Sportoviště pro veřejnost sedm dnů v týdnu

Vážení sportovní přátelé, na Vaše časté dotazy upřesňujeme, že všechny areály TJ ASTRA Zahradní Město, z.s. jsou samozřejmě k dispozici i pro nečleny TJ ASTRA, tj. pro širokou sportující veřejnost.
Otevřeno po-pá 7.00-22.00, So 8.00-20.00, Ne 8.00-22.00 hod.

Ceník sportovišť
Rezervace online zde nebo na tel. 272 769 717

K dispozici je velké parkoviště, občerstvení, wifi free.

Vzhledem k tomu, že je areál využíván velkým počtem osob, hlavně dětí a mládeže, platí v celém areálu zákaz vstupu se psy. Děkujeme za pochopení.

 

21. 1. 2014

Online rezervace

Online rezervace - registrujte se.