Rezervace

O nás

3. 3. 2022

Jsme tělovýchovná jednota (dle NOZ s účinností od 1.1.2014 zapsaný spolek) s dlouholetou tradicí, působící v lokalitě Zahradní Město a Záběhlice.TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. se řadí počtem členů, svým rozsahem činností a v neposlední řadě majetkem, který spravuje, mezi největší tělovýchovné jednoty působící na území hlavního města Prahy. I když se dnes jedná o tzv. sídlištní tělovýchovnou jednotu, historie TJ ASTRA se váže již k roku 1870, kdy vznikla Sokolská jednota v Záběhlicích.

V současné době má naše TJ 650 kmenových členů, z toho je 420 členů v žákovských a dorosteneckých kategoriích v 8 oddílech – badminton, házená, kuželky, moderní gymnastika, rekreační sport - míčové hry a cvičení rodičů s dětmi, sport pro všechny - sportovní gymnastika, tenis a volejbal. Mezi nejvýznamnější oddíly TJ, co do výkonnosti a dosažených výsledků, patří především oddíly badmintonu a házené. Ale samozřejmě další sporty zaměřené na nejširší okruh občanů zejména z oblastí Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař, Strašnice i Vršovice, jsou velmi významnou složkou naší TJ. V roce 2022 byl nově založen fotbalový kroužek a ve spolupráci s MČ Praha 10 otevřeno Rehabilitační cvičení pro seniory.

TJ obhospodařuje vlastní sportovní areály. Sportoviště se rozkládají na pozemcích o rozloze téměř 50.000 m2.

Pro zajištění tak širokého okruhu činností a chodu všech sportovních zařízení, která spravujeme, potřebujeme samozřejmě značné množství finančních prostředků. Finanční prostředky získáváme především z vlastních zdrojů, jako jsou členské a oddílové příspěvky a z pronájmů sportovních hal školám a příchozím, které se ovšem snažíme udržet na co nejnižší cenové úrovni, abychom umožnili sportovat co nejširšímu okruhu lidí. 

Cílem a snahou TJ ASTRA je nadále rozšiřovat a zkvalitňovat sportovní a tělovýchovnou činnost a touto činností přispívat k boji proti zvyšující se kriminalitě dětí a mládeže, dalšímu šíření drog, obzvláště na anonymních sídlištích. Chceme se všemi dostupnými prostředky pokusit zabránit dalšímu nárůstu tohoto jevu a umožnit co největšímu počtu dětí, mládeže, ale samozřejmě i dospělým vyžití jiné, smysluplné a zdraví jak fyzickému, tak psychickému prospěšné. Podle nám dostupných informací a podle odezvy sportující veřejnosti v našem tělovýchovném zařízení je patrné, že TJ ASTRA svoje poslání plní ke spokojenosti všech zúčastněných.  

Jako Tělovýchovná jednota děláme pro dostupnost našich oddílů všem maximum. Proto jsme i ve spolupráci s projektem DARUJEME KROUŽKY DĚTEM, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Je možné získat příspěvek až 2.000,- Kč na dětské kroužky.

Více informací naleznou rodiče zde:

https://www.darujemekrouzky.cz/