Rezervace

O nás

28. 1. 2015

Jsme tělovýchovná jednota (dle NOZ s účinností od 1.1.2014 zapsaný spolek) s dlouholetou tradicí, působící v lokalitě Zahradní Město a Záběhlice.TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. se řadí počtem členů, svým rozsahem činností a v neposlední řadě majetkem, který spravuje, mezi největší tělovýchovné jednoty působící na území hlavního města Prahy. I když se dnes jedná o tzv. sídlištní tělovýchovnou jednotu, historie TJ ASTRA se váže již k roku 1870, kdy vznikla Sokolská jednota v Záběhlicích.

V současné době má naše TJ 713 kmenových členů, z toho je 448 členů v žákovských a dorosteneckých kategoriích v 8 oddílech – badminton, házená, kuželky, moderní gymnastika, rekreační sport, sport pro všechny, tenis a volejbal. Mezi nejvýznamnější oddíly TJ, co do výkonnosti a dosažených výsledků, patří především oddíly badmintonu a házené. Ale samozřejmě další sporty zaměřené na nejširší okruh občanů zejména z oblastí Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař, Strašnice i Vršovice, jsou velmi významnou složkou naší TJ.

TJ obhospodařuje vlastní sportovní areály. Sportoviště se rozkládají na pozemcích o rozloze téměř 50.000 m2.

Pro zajištění tak širokého okruhu činností a chodu všech sportovních zařízení, která spravujeme, potřebujeme samozřejmě značné množství finančních prostředků, ale finanční podpora sportu a tělovýchovy je stále nižší, lépe řečeno žádná. Finanční prostředky získáváme především z vlastních zdrojů, jako jsou členské a oddílové příspěvky a z pronájmů sportovních hal školám a příchozím, které se ovšem snažíme udržet na co nejnižší cenové úrovni, abychom umožnili sportovní činnost i méně majetným spoluobčanům naší metropole.

Cílem a snahou TJ ASTRA je nadále rozšiřovat a zkvalitňovat sportovní a tělovýchovnou činnost a touto činností přispívat k boji proti zvyšující se kriminalitě dětí a mládeže, dalšímu šíření drog, obzvláště na anonymních sídlištích. Chceme se všemi dostupnými prostředky pokusit zabránit dalšímu nárůstu tohoto jevu a umožnit co největšímu počtu dětí, mládeže, ale samozřejmě i dospělým vyžití jiné, smysluplné a zdraví jak fyzickému, tak psychickému prospěšné. Podle nám dostupných informací a podle odezvy sportující veřejnosti v našem tělovýchovném zařízení je patrné, že TJ ASTRA svoje poslání plní ke spokojenosti všech zúčastněných.