Rezervace

Historie

1. 9. 2011

TJ ASTRA Zahradní Město je dobrovolným sdružením občanů na základě registrace Ministerstva vnitra ČR z roku 1990. V souvislosti se změnou občanského zákoníku se dne 1.1.2014 z občanského sdružení stává spolek. TJ ASTRA přijala na své valné hromadě konané dne 25.3.2015 název TJ ASTRA Zahradní Město, z. s., při sportovním a neoficiálním styku používá zkrácený název TJ ASTRA.

Hlavním posláním TJ je organizovat a rozvíjet pravidelnou činnost tělovýchovných a sportovních aktivit pro zájemce a vytvářet nutné podmínky pro jejich zajištění.

Začátek historie TJ Astra se váže k roku 1870, kdy vznikla Sokolská jednota v Záběhlicích. V roce 1936 zde již působil kuželkářský klub, současně zahajoval činnost oddíl ledního hokeje. Mezi nejstarší oddíly patří oddíl tenisu a po celou okupaci zde působil oddíl národní házené, který se po sjednocení tělovýchovy v roce 1951 odmlčel. Až v roce 1971 zahájil činnost oddíl házené a v roce 1972 oddíl badmintonu. Po roce 1990 se z TJ vyčlenil SOKOL Záběhlice a v roce 1993 fotbalový oddíl, jako samostatný právní subjekt AFK Záběhlice. Všechny další aktivity se postupně slučovaly a rozšiřovaly až do současné podoby, kdy je v TJ sdruženo 8 oddílů: badminton, házená, kuželky, moderní gymnastika, rekreační sport, sport pro všechny, tenis a volejbal.